دانلود بازی OX یا همان دوز با سی شارپ در جدول 5 ستونه

دانلود بازیهره خود را در جدول قرار دادید این بار باید مهره های خود را تغییر حرکت بدهید تا با OX یا همان دوز با سی شارپ در جدول 5 ستونه  به همراه نمایش حرکت آهسته بازی شما پس از اتمام یک طرف بازی شما هستید و طرف دیگر...


توضیحات بیشتر