• دانلود بازی OX یا همان دوز با سی شارپ در جدول 5 ستونه

دانلود بازیهره خود را در جدول قرار دادید این بار باید مهره های خود را تغییر حرکت بدهید تا با OX یا همان دوز با سی شارپ در جدول 5 ستونه 

به همراه نمایش حرکت آهسته بازی شما پس از اتمام

یک طرف بازی شما هستید و طرف دیگر کامپیوتر در این نوع بازی OX زمان هم برای شما در نظر گرفته شده تا بتوانید رکورد زمانی خود را تشخیص دهید.

همچنین 5 مهره در جدول 5*5 به شما اختصاص داده شده است 

نکته : وقتی 5 تا مهره خود را در جدول قرار دادید این بار باید مهره های خود را تغییر حرکت بدهید تا بازی را ببرید اگر بتوانید از 5 مهره خود یک سطر یا ستون یا قطری را ایجاد کنید برنده خواهید بود

دانلود بازیهره خود را در جدول قرار دادید این بار باید مهره های خود را تغییر حرکت بدهید تا با OX یا همان دوز با سی شارپ در جدول 5 ستونه 

به همراه نمایش حرکت آهسته بازی شما پس از اتمام

یک طرف بازی شما هستید و طرف دیگر کامپیوتر در این نوع بازی OX زمان هم برای شما در نظر گرفته شده تا بتوانید رکورد زمانی خود را تشخیص دهید.

همچنین 5 مهره در جدول 5*5 به شما اختصاص داده شده است 

نکته : وقتی 5 تا مهره خود را در جدول قرار دادید این بار باید مهره های خود را تغییر حرکت بدهید تا بازی را ببرید اگر بتوانید از 5 مهره خود یک سطر یا ستون یا قطری را ایجاد کنید برنده خواهید بود

دانلود بازیهره خود را در جدول قرار دادید این بار باید مهره های خود را تغییر حرکت بدهید تا با OX یا همان دوز با سی شارپ در جدول 5 ستونه 

به همراه نمایش حرکت آهسته بازی شما پس از اتمام

یک طرف بازی شما هستید و طرف دیگر کامپیوتر در این نوع بازی OX زمان هم برای شما در نظر گرفته شده تا بتوانید رکورد زمانی خود را تشخیص دهید.

همچنین 5 مهره در جدول 5*5 به شما اختصاص داده شده است 

نکته : وقتی 5 تا مهره خود را در جدول قرار دادید این بار باید مهره های خود را تغییر حرکت بدهید تا بازی را ببرید اگر بتوانید از 5 مهره خود یک سطر یا ستون یا قطری را ایجاد کنید برنده خواهید بود

دانلود بازیهره خود را در جدول قرار دادید این بار باید مهره های خود را تغییر حرکت بدهید تا با OX یا همان دوز با سی شارپ در جدول 5 ستونه 

به همراه نمایش حرکت آهسته بازی شما پس از اتمام

یک طرف بازی شما هستید و طرف دیگر کامپیوتر در این نوع بازی OX زمان هم برای شما در نظر گرفته شده تا بتوانید رکورد زمانی خود را تشخیص دهید.

همچنین 5 مهره در جدول 5*5 به شما اختصاص داده شده است 

نکته : وقتی 5 تا مهره خود را در جدول قرار دادید این بار باید مهره های خود را تغییر حرکت بدهید تا بازی را ببرید اگر بتوانید از 5 مهره خود یک سطر یا ستون یا قطری را ایجاد کنید برنده خواهید بود

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
انتشار : 18 مهر، 1395 بازدید : 882
توجه : پس از خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار خواهد گرفت و همچنین به ایمیل شما ارسال خواهد شد، در صورت وجود هر نوع مشکل می توانید از طریق تماس با ما اطلاع رسانی نمائید
شامل 30% تخفیف
مبلغ واقعی 40,000 تومان
قابل پرداخت : 28,000 تومان