بر همین اساس هرروزه سهم بازار فروش محصولاتی که  درگذشته در  اختیار فروشگاههای سنتی بود را کاهش داده است و خرید ها به  سمت خریدالکترونیکی در بستر اینترنت سوق داده شده است  به شکلی که حتی حیات کسب و کارهای سنتی را به شدت تحت تاثیرقرارداده است.

چرا که خرید اینترنتی مزیت ویژه سهولت خرید و همچنین مقایسه سریع  قیمتی و کیفیتی  به همراه انتخاب آسان را به همراه داشته است و به صورت استراتژیک و بلند مدت همه خرید ها در اینده نزدیک از طریق اینترنت خواهد بود

روبروی بازار پردیس، ساختمان ایران زمین (تنتوری اسکیچرز)، طبقه دوم واحد ١١13333

07136466311

07136466311

09190392665

info@yahoo.com
info@gmail.com